36° / 19° Clar

LA CREU DEL TERME

Es tracta d'un obra tallada a Galícia, amb granit de Porriño a principis dels anys 60. Així, s'esculpeix a instàncies de Mossèn Francisco Castillón, rector en aquella època de la parròquia de Gimenells i el qual gestionà l'adquisició de l'escultura a través de l'Institut Nacional de Colonització (INC), promotor del poble. 

S'instaurà l'any 1964 en commemoració i record de "La Misión" predicada pels sacerdots Llanas i Pociello el mateix any, quedant inaugurada solemnement el dia de tots Sants. 

A la Creu del Terme de Gimenells s'han beneït els rams de Pasqua de la població des que existeix, havent representat un punt de destí de diferents manifestacions religioses. 

DESCRIPCIÓ FÍSICA: 

L'obra està tallada en granit i la formen quatre elements: 

  • Peu de granit de 47 cm x 47 de base i 50 cm d'alçada empotrat en fonament de formigó armat.
  • Columna en dues preces de secció quadrades amb les arestes xafranades de 22 cm per costat i una alçada total de 2,25 m. 
  • Capitell rematant el cap de la columna de 25 cm d'alçada.
  • Creu sobre el capitell completant l'escultura. 

Totes aquestes peces estan unies mitjançant passadors d'acer i pegament del que s'usava als tallers d'artesans de l'ofici.

SIMBOLOGIA:

Inspirada absolutament en motius religiosos i a imatge dels cruiceros gallecs tan abundants en aquelles terres, reflecteixen una acurada execució d'una gran qualitat artística, trobant-se esculpides representacions en els diferents punts de l'obra:

  • Adam i Eva en presència de l'àngel quan són expulsats del Jardí de l'Edèn, representant el pecat en la seva concepció cristiana.
  • Quatre passatges evangèlics de l'arribada de Crist entre els homes com a Fill de Déu; a saber: L'Adoració dels Reis; Naixement de Jesús; Fugida a Egipte; i l'Anunciació. 
  • En l'anvers de la creu, Jesucrist clavat a la Creu , i en el revers, una pietat amb tota la càrrega dramàtica del moment sostenint entre els seus braços el cost del seu fill, el messies, sense vida.