25° / 14° Intervalos nubosos con tormenta y lluvia escasa

Subvenció per la redacció o revisió de plans de protecció civil municipals (DUPROCIM). Anualitat 2023

Subvenció per la redacció del plan de protecció civil municipal (DUPROCIM)

DILLUNS 29 ABRIL 2024

Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Lleida, núm. 11 de 2 d’abril de 2024, és va aprovar la concessió d’una subvenció de set-cents seixanta-quatre euros amb noranta-tres cèntims (764,93€), per l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font i que s’han utilitzant per la redacció del pla de protecció civil municipal (DUPROCIM). Pla de protecció civil que va ser aprovat per acord de Ple del dia 19 de març de 2024.