25° / 14° Intervalos nubosos con tormenta y lluvia escasa

Reparació dels Camins Municipals

Hem iniciat la reparació de 17 km de Camins Municipals del terme de Gimenells i Pla de la Font, obra que durà a terme l'empresa Explotaciones Agroplana S.L., i que abastarà les principals vies de terra de tot el territori.

DIJOUS 28 GENER 2021

El Terme municipal de Gimenells disposa d'una xarxa de camins públics, aptes per al trànsit rodat de vehicles a motor, ja siguin de tipus turisme o de caràcter agrícola-industrial, que travessen i comuniquen els diversos indrets i llocs de la localitat.

En l'actualitat aquests camins, a causa del desgast normal sofert pels mateixos, requereixen d'un reparació imminent. I és per això que, atenent a les necessitats del veïns, hem destinat més de 70.000 euros del nostre pressupost a arranjar les referides vies públiques. Concretament, l'obra ha estat adjudicada, després de demanar diversos pressupostos, a l'empresa Explotaciones Agroplana S.L., abastant als següents 17 km de camins de terra: 

· Camí Aldolfo / Carretera Zaidín
· Camí Zapater
· Camí Clemente
· Camí Cabero / Carretera Zaidín
· Camí IRTA / Pantà Aigua Potable
· Camí Grup de Bombeig / Lorenzo
· Camí Roure / Cabo Simón
· Camí Francisco Simón / Isidro
· Camí Rafaela
· Camí Rafa Alegre / Juan Ramon
· Camí Montornès
· Camí Monzón / Diarte
· Camí dels Caçadors

D'aquesta manera, està previst que en el termini d'un mes totes les vies estiguin en perfecte estat, adequant-se a les actuacions descrites per l'enginyer que confeccionà la memòria tècnica de l'obra, el Sr. Joaquim Bielsa Perales, les quals són, en essència: a) Tallada, poda i estassada de la vegetació per aconseguir la secció de servei sense vegetació que correspon a la calçada més les voreres que hi puguin existir; b) Trituració, crema o retirada de les restes de les operacions anteriors; c) Realització de les obres prèvies a l’adequació del paviment, bàsicament, la execució (ja sigui de rehabilitació o de nova execució) dels claveguerons de canalització d’aigües dels camins; d) Adaptació de la plataforma a les característiques tècniques definides: amplada, pendents longitudinal i transversal, encreuaments i perfilament de la plataforma; e) Aportació de graves o àrids en els casos necessaris; i f) Acabat del ferm.