29° / 17° Poc tapat

Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020, 2021, 2022 per als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida

DIMECRES 31 AGOST 2022

El Ple de la Diputació de Lleida de data 19 de novembre de 2020 va aprovar definitivament el Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020,2021,2022 dels Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida, pel qual s'atorga a l'Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font l'import de 55.084 euros per al finançament de les següents actuacions.

- Millora de la coberta del dipòsit d'aigua potable per import de 24.433,08€

- Adequacio de l'interior del consultori mèdic de Gimenells per import de 36.780,48€.