29° / 17° Poc tapat

Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins juliol 2021- desembre 2022

DIVENDRES 27 GENER 2023

Per Decret de la Presidència numero 2564, de 2 de setembre de 2021, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins. Juliol 2021-desembre 2022 publicat al BOP de Lleida, número 184, de 22 de setembre de 2021. Que atorgar l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font una subvenció per import de 20.416,37€ que han finançat l’arranjament de diversos camins del municipi.