29° / 17° Poc tapat

Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins Gener 2023 – Juny 2024

DIVENDRES 22 DESEMBRE 2023

Per Ple de la Diputació de Lleida de data 23 de mar de 2023, es va acordar l’aprovació definitiva  del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins. Gener 2023-Juny 2024. Publicat al BOP de Lleida, número 61, de 28 de març. Que atorgar l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font una subvenció per import de 20.416,37€ que han finançat l’arranjament de diversos camins del municipi.