25° / 14° Intervalos nubosos con tormenta y lluvia escasa

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2023

DIVENDRES 22 DESEMBRE 2023

El Ple de la Diputació núm. 10/2023 celebrat en sessió de caràcter extraordinari de data 27 de juliol va aprovar inicialment el Pla econòmic per als ens locals en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2023. Transcorregut el període d’exposició pública va quedar definitivament aprovat que atorgar l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font una subvenció per import de 22.743,00€, que han finançat despeses relacionades en l’àmbit de la Salut