36° / 19° Clar

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2022

DIVENDRES 27 GENER 2023

Per Decret de la Presidència numero 1801/2022, de 30 de juny de 2022, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut, que atorgar l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font una subvenció per import de 23.394,00€, que han finançat despeses relacionades en l’àmbit de la Salut.