36° / 19° Clar

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DEL 2023 PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS

DIVENDRES 22 DESEMBRE 2023

Per Ple de la Diputació de Lleida de data 27 de juliol de 2023, es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font una subvenció per import de 29.933,76€ que han finançat despeses corrents de l’anualitat 2023.