36° / 19° Clar

Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida del 2022 per al finançament de despeses corrents

DIVENDRES 27 GENER 2023

Per Ple de la Diputació de Lleida de data 21 de juliol de 2022, es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font una subvenció per import de 24.741,99€ que han finançat despeses corrents de l’anualitat 2022.