Esteu aquí: Inici Normatives Normatives
Accions del document

Normatives

per Ajuntament de Gimenells darrera modificació 02/07/2009 13:03

EDICTE núm. 5628 publicat el 7 de juny del 2008 al BOP LLEIDA:

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 13 de maig de 2008, el següent acord:

Primer. Aprovar la modificació puntual número 6, les determinacions de les Normes Subsidiàries del planejament urbanístic de Gimenells i el Pla de la Font i que té la finalitat de regular les condicions de les edificacions de granges i de magatzems agrícoles (article 85).

 

Segon. En conformitat amb els articles 94 i 83 de la Llei 2/2002, d'Urbanisme vigent a Catalunya, obrir un plaç d'informació pública durant un mes a partir del dia següent de la publicació del present edicte, al objecte que qualsevol persona interessada pugui examinar l'expedient i en el seu cas presentar les al·legacions, les observacions o les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregunt aquest plaç sense haver-se presentat cap al·legació, l'aprobació inicial esdevindrà provisional.

Gimenells, 16 de maig de 2008
L'alcalde, José Manuel Pardos Hernando


Aviat en aquest apartat es podràn consultar els següents documents:

  • Normes Urbanístiques
  • Ordenances Fiscals
  • Reglaments (Aigua, Piscines...)
  • Documentació necessària per un permís d'obres
  • Documentació necessària per una llicència d'activitat
  • Documentació necessària per fer una sol·licitud del DNI
  • Petició de documentació genèrica (Partida de naixement, Certificat de convivència...)
 

 

 

 

Ajuntament de Gimenells
i Pla de la Font

Pl. Espanya, 13
25112 Gimenells
(Lleida)
Telf: 973 748 084
Fax: 973 748 246
correu-e

Projecte desenvolupat per: logo Semic