• Català Castellano
Esteu aquí: Inici Normatives Edictes
Accions del document

Edictes

per Administrador darrera modificació 27/04/2009 15:46

Edictes

EDICTE núm. 5628 publicat el 7 de Juny del 2008 al BOP de Lleida:
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 13 de maig de 2008, el següent acord:
Primer. Aprovar la modificació puntual número 6 de les determinacions de les Normes subsidiàries del planejament urbanístic de Gimenells i el Pla de la Font i que té la finalitat de regular les condicions de les edificacions de granges i de magatzems agrícoles (article 85).

Segon. De conformitat amb els articles 94 i 83 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme vigent a Catalunya, obrir un termini d’informació pública durant un mes a partir de l’endemà de la publicació del present edicte, a l’objecte que qualsevol persona interessada pugui examinar l’expedient i en el seu cas presentar les al·legacions, les observacions o les reclamacions que consideren oportunes. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap al·legació, l’aprovació inicial esdevindrà provisional.

Gimenells, 16 de maig de 2008
L’alcalde, José Manuel Pardos Hernando

 

 

 

 

 

logo Semic