27° / 10° Clar

En xifres

Gimenells i el Pla de la Font

Codi
259123
Comarca
Segrià
Població
1.118
Superfície
55,84
Densitat
20
Altitud
258

Superfície (km²)

Municipi
55,84
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
20
Comarca
151,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
597
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
521
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
1.118
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
145
Comarca
31.944
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
714
Comarca
140.998
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
199
Comarca
31.672
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
60
Comarca
6.995
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.118
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
75
Comarca
16.402
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
404
Comarca
73.978
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
91
Comarca
14.323
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
27
Comarca
2.344
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
597
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
70
Comarca
15.542
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
310
Comarca
67.020
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
108
Comarca
17.349
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
33
Comarca
4.651
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
521
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
797
Comarca
140.230
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
175
Comarca
25.960
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
146
Comarca
45.419
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.118
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
978
Comarca
169.956
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
140
Comarca
41.653
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.118
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
499
Comarca
83.148
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
98
Comarca
23.899
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
597
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
479
Comarca
86.808
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
42
Comarca
17.754
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
521
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
10
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
170
Comarca
34.875
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
47,1
Comarca
85,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
869
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
886
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
1
Comarca
1.755
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
8
Comarca
1.082
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
8
Comarca
985
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
16
Comarca
2.067
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
368
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
15
Comarca
-443
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
-54
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
17
Comarca
-497
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
3.415
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
7
Comarca
2.652
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
656
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
13
Comarca
2.759
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
3.415
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
103
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
9,18
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-3,04
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
12,23
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.092
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
855
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
878
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
578
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
1.131
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
9
Comarca
298
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
86
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
295
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
15
Comarca
729
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
28
Comarca
1.486
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
18,5
Comarca
19
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
37,5
Comarca
31,8
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,8
Comarca
21,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
21,2
Comarca
28,2
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
883
Comarca
142.035
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
72,1
Comarca
58,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
850
Comarca
140.393
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
82,1
Comarca
79,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
857
Comarca
140.129
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
63,8
Comarca
60,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
45
Comarca
42,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
889
Comarca
140.986
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
492
Comarca
84.458
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
106
Comarca
27.181
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
598
Comarca
111.639
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
555
Comarca
93.771
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
970
Comarca
170.885
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
292
Comarca
47.270
Catalunya
1.807.130

Dones

Municipi
204
Comarca
39.056
Catalunya
1.601.203

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
496
Comarca
86.326
Catalunya
3.408.333

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
523
Comarca
92.009
Catalunya
3.586.318

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
1.400
Catalunya
9.873

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
6.912
Catalunya
448.553

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
12
Comarca
5.784
Catalunya
147.226

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
71.438
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
177
Comarca
85.534
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
3.081
Catalunya
21.855

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
48
Comarca
9.700
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
166
Comarca
15.259
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
177
Comarca
39.136
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.580
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
21.818
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
177
Comarca
85.534
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
36
Comarca
7.311
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
282
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
716,48
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
142
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
120
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
262
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
4,8
Comarca
1.609,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,2
Comarca
851,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,6
Comarca
878,4
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
19,9
Comarca
8.556,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,8
Comarca
852,9
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
28,2
Comarca
12.748,8
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
6,6
Comarca
5.643
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
21,6
Comarca
7.105,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
28,2
Comarca
12.748,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
430
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
25
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
38
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
493
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
364
Comarca
61.662
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals

Municipi
430
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
217
Comarca
20.900
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
430
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
14.765
Comarca
3.319.170
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
13,5
Comarca
16
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
73,8
Comarca
87,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
573
Comarca
163.929
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
60.773,1
Comarca
45.424,6
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
431,5
Comarca
406,6
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.978
Comarca
21.721
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.513
Comarca
5.993
Catalunya
7.193

IPPF. Patrimoni total per declarant (euros)

Municipi
265.079
Comarca
453.633
Catalunya
516.035

IPPF. Declaració d'actius reals (%)

Municipi
43,2
Comarca
41,8
Catalunya
37,4

IPPF. Declaració d'actius financers (%)

Municipi
56,8
Comarca
58,2
Catalunya
62,6

Superfície de terres llaurades

Municipi
4.577
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
698
Comarca
8.638
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
5.275
Comarca
93.656
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
4.088
Comarca
42.846
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
484
Comarca
28.459
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
4
Comarca
11.229
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
2.228
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
256
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
4.577
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
3
Comarca
171
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
175
Comarca
5.803
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
178
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
110
Comarca
4.852
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
68
Comarca
1.122
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
178
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
3.563
Comarca
59.113
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
1.901
Comarca
40.046
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
2.441
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
47.755
Comarca
943.807
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
26.725
Comarca
3.570.783
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
11.344
Comarca
16.964
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
6
Comarca
216
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
3
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
32
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.848
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
68
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
807
Comarca
105.075
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
98
Comarca
15.444
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
255
Comarca
27.644
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
88
Comarca
8.364
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
1.248
Comarca
156.527
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,03
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
47,4
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
385
Catalunya
15.740

Generació de residus (tones)

Municipi
2,28
Comarca
61.280,23
Catalunya
3.812.262,98

Document Actions